1. Příspěvky od rodičů

Rada spolku na svém jednání dne 19. září 2017 stanovila příspěvek do spolku na školní rok 2017/2018 ve stejné výši jako v předešlých letech, tj. Kč 400,- na žáka. Platí i pravidlo, že třetí a další dítě v naší škole má výši příspěvku sníženou na polovinu, tj. na Kč 200,-. Tento příspěvek vybírá třídní pokladník.

Pokud nemáte ve škole žádné dítě, platí se příspěvek 400,- Kč za každého člena. Prosíme o včasnou úhradu (nejlépe do konce listopadu t.r.) na účet spolku 115-403460247/0100 s uvedením poznámky - SPWŠ - vaše jméno.

Vaše příspěvky budou jako každý rok využity na podporu školy, školních akcí či akcí jednotlivých tříd (více informací najdete v sekci financování nebo v zápisech rady spolku).

Vážíme si vaší podpory a předem děkujeme za vaši pomoc při financování činnosti Spolku.

2. Dary

Pokud byste vy nebo kdokoliv jiných měl zájem přispět na činnost sdružení budeme vděčni za jakoukoliv finanční (ale i materiální pomoc). O daru samozřejmě sepíšeme řádnou smlouvu a platbu pak můžete zaslat na účet vedený Komerční bankou (toho času v Semilech) číslo 115-403460247/0100. Kontaktujte předsedkyni nebo kteréhokoli člena rady, o smlouvu a finanční záležitosti se pak postará pokladník sdružení.

3. Vlastní činnost

Příjmy máme zejména z výběru dobrovolného vstupného na jarmarky pořádané pod hlavičkou sdružení.