Milí rodiče, učitelé a vy všichni, kteří se chcete podílet na přípravě letošního adventního jarmarku.

Sejděme se v úterý 5.10. v 17 hodin v prostorách školního klubu na základní škole. Především prosím zástupce jednotlivých tříd o účast, je-li to v jejich silách. Každá třída má již tradičně přidělen úkol, kterým se na pořádání jarmarku podílí. Tak ať nám nechybí žádná potřebná ruka. My totiž vážně doufáme, že letošní jarmark se konat bude! :-) Pokud nám třeba jednoslovně odpovíte, zda se zúčastníte, pomůžete nám udělat si představu o velikosti týmu.

S přátelským pozdravem, Rada SPWŠ