Dobrý den,

odkaz na schůzi už je funkční, můžete se připojovat už teď.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMG_BKhwVVdxaVzm7iCmRmbu1bw0U4kmhLuagYj76jUM1%40thread.tacv2/1638982412164?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd2d184c-f082-480d-9e73-a859ae47c780%22%2c%22Oid%22%3a%224453d427-62a1-41d1-a17f-c1daae8611b8%22%7d

Pokud by něco nešlo, volejte 605 53 53 53.

Karel Stanko